část obce Malešín

Identifikace

ICZUJ: 553328
KODCOB: 184268
ID31: 11222
ID32: 11222
GPS: JTSK (Y, X): 717616, 1117362
S-42 (Y, X): 3493262.380, 5480386.819
UTM (Y, X): 493141.5501, 5478055.0070
Šířka/Délka: 49° 27' 18.4121272400", 14° 54' 19.3192814100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MALEŠÍN v r. 1869-1930 osada obce Vodice v okr. Pelhřimov, v r. 1950 osada obce Vodice v okr. Pacov, od r. 1961 část obce Vodice v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Malešín

Nadřazená místa

obec Vodice

Podřazená místa

část obce Kozlov (Malešín, samota)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1636-1691), 6219, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1680-1687), 2511, matrika narozených
Matrika (1687-1729), 2512, matrika narozených
Matrika (1729-1764), 2513, matrika narozených
Matrika (1765-1791), 2514, matrika narozených
Matrika (1784-1794), 2515, matrika narozených
Matrika (1794-1830), 2516, matrika narozených
Matrika (1830-1842), 2517, matrika narozených
Matrika (1843-1859), 2518, matrika narozených
Matrika (1859-1903), 2519, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1637-1685), 6219, matrika oddaných
Matrika (1680-1684), 2511, matrika oddaných
Matrika (1688-1728), 2512, matrika oddaných
Matrika (1729-1764), 2513, matrika oddaných
Matrika (1765-1792), 2514, matrika oddaných
Matrika (1784-1794), 2520, matrika oddaných
Matrika (1794-1849), 2521, matrika oddaných
Matrika (1850-1914), 2522, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1680-1686), 2511, matrika zemřelých
Matrika (1687-1728), 2512, matrika zemřelých
Matrika (1729-1764), 2513, matrika zemřelých
Matrika (1765-1792), 2514, matrika zemřelých
Matrika (1784-1794), 2523, matrika zemřelých
Matrika (1794-1858), 2524, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1859-1914), 2525, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1914), 2526, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!