část obce Babčice

Identifikace

ICZUJ: 553328
KODCOB: 030554
ID31: 11219
ID32: 11219
GPS: JTSK (Y, X): 718127, 1115789
S-42 (Y, X): 3492553.206, 5481881.147
UTM (Y, X): 492432.6651, 5479548.7260
Šířka/Délka: 49° 28' 6.7507901190", 14° 53' 44.0040102500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BABČICE v r. 1869-1890 osada obce Rodné v okr. Tábor, v r. 1900-1910 osada obce Domamyšle v okr. Tábor, v r. 1921-1930 osada obce Domamyšl v okr. Tábor, v r. 1950 osada obce Domamyšl v okr. Pacov, v r. 1961-1975 část obce Domamyšl v okr. Tábor, od 1.1.1976 část obce Vodice v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Babčice

Nadřazená místa

obec Vodice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1636-1691), 6219, matrika narozených
Matrika (1680-1687), 2511, matrika narozených
Matrika (1687-1729), 2512, matrika narozených
Matrika (1729-1764), 2513, matrika narozených
Matrika (1765-1791), 2514, matrika narozených
Matrika (1786-1832), 3497, matrika narozených
Matrika (1822-1877), 3500, matrika narozených
Matrika (1865-1914), 3501, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1637-1685), 6219, matrika oddaných
Matrika (1680-1684), 2511, matrika oddaných
Matrika (1688-1728), 2512, matrika oddaných
Matrika (1729-1764), 2513, matrika oddaných
Matrika (1765-1792), 2514, matrika oddaných
Matrika (1786-1869), 3508, matrika oddaných
Matrika (1855-1907), 3509, matrika oddaných
Matrika (1680-1686), 2511, matrika zemřelých
Matrika (1687-1728), 2512, matrika zemřelých
Matrika (1729-1764), 2513, matrika zemřelých
Matrika (1765-1792), 2514, matrika zemřelých
Matrika (1786-1870), 3510, matrika zemřelých
Matrika (1858-1905), 3511, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!