část obce Vlčeves

Identifikace

ICZUJ: 563447
KODCOB: 183644
ID31: 11217
ID32: 11217
GPS: JTSK (Y, X): 719380, 1128125
S-42 (Y, X): 3492897.580, 5469485.390
UTM (Y, X): 492776.8991, 5467158.0170
Šířka/Délka: 49° 21' 25.5318862400", 14° 54' 1.9194932030"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VLČEVES v r. 1869-1910 pod názvem Vlčoves obec v okr. Tábor, v r. 1921-1930 obec v okr. Tábor, v r. 1950 obec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1961-1975 obec v okr. Tábor, 1.1.1976-23.11.1990 část obce Mlýny v okr. Tábor, od 24.11.1990 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Vlčeves
část obce Vlčoves

Nadřazená místa

obec Vlčeves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1684-1731), 6220, matrika narozených
Matrika (1756-1780), 4962, matrika narozených
Matrika (1780-1843), 4964, matrika narozených
Matrika (1784-1792), 4963, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1816-1854), 4965, matrika narozených
Matrika (1819-1850), 4966, matrika narozených
Matrika (1854-1869), 4967, matrika narozených
Matrika (1869-1889), 4968, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1684-1731), 6220, matrika oddaných
Matrika (1756-1788), 4962, matrika oddaných
Matrika (1784-1798), 4969, matrika oddaných
Matrika (1798-1873), 4970, matrika oddaných
Matrika (1859-1884), 4971, matrika oddaných
Matrika (1684-1731), 6220, matrika zemřelých
Matrika (1756-1781), 4962, matrika zemřelých
Matrika (1781-1788), 4972, matrika zemřelých
Matrika (1784-1797), 4973, matrika zemřelých
Matrika (1796-1860), 4974, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1860-1890), 4975, matrika zemřelých
Matrika (1891-1924), 4976, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1756-1914), 4977, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!