část obce Svinky

Identifikace

ICZUJ: 553298
KODCOB: 183407
ID31: 11213
ID32: 11213
GPS: JTSK (Y, X): 740970, 1135032
S-42 (Y, X): 3472374.042, 5459857.497
UTM (Y, X): 472261.7189, 5457534.0450
Šířka/Délka: 49° 16' 11.7731658400", 14° 37' 7.3154025540"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SVINKY v r. 1869-1930 obec v okr. Milevsko, v r. 1950 obec v okr. Soběslav, od r. 1961 část obce Vlastiboř v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Svinky

Nadřazená místa

obec Vlastiboř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1787-1818), 3541, matrika narozených
Matrika (1819-1846), 3542, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1847-1862), 3543, matrika narozených
Matrika (1862-1877), 3544, matrika narozených
Matrika (1878-1889), 3545, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1787-1832), 3546, matrika oddaných
Matrika (1833-1871), 3547, matrika oddaných
Matrika (1872-1906), 3548, matrika oddaných
Matrika (1787-1820), 3549, matrika zemřelých
Matrika (1821-1860), 3550, matrika zemřelých
Matrika (1860-1880), 3551, matrika zemřelých
Matrika (1880-1921), 3552, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!