část obce Vilice

Identifikace

ICZUJ: 553280
KODCOB: 182052
ID31: 11212
ID32: 11212
GPS: JTSK (Y, X): 718977, 1104910
S-42 (Y, X): 3490310.535, 5492561.402
UTM (Y, X): 490190.9073, 5490224.6310
Šířka/Délka: 49° 33' 52.3341290900", 14° 51' 51.6635379500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VILICE v r. 1869-1910 osada obce Bělč v okr. Tábor, v r. 1921-1930 obec v okr. Tábor, v r. 1950 obec v okr. Votice, v r. 1961-1980 obec v okr. Tábor, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Mladá Vožice v okr. Tábor, od 24.11.1990 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Vilice
část obce Vilich

Nadřazená místa

obec Vilice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1656), 5628, matrika narozených
Matrika narozených - N (1650-1656), Mladá Vožice 1, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1674-1710), Šebířov 1, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. -N (1714-1742), Šebířov 3, matrika narozených
Matrika (1714-1742), 7771, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. -N nemanž. (1719-1742), Šebířov 3, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N (1743-1761), Šebířov 4, matrika narozených
Matrika (1743-1761), 7772, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N nemanž. (1743-1761), Šebířov 4, matrika narozených
Matrika (1761-1784), 7773, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N nemanž. (1762-1783), Šebířov 5, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N (1762-1784), Šebířov 5, matrika narozených
Matrika (1784-1787), 7775, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1853), Šebířov 8, matrika narozených
Matrika (1784-1855), 7776, matrika narozených
Matrika (1854-1886), 7777, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1674-1709), Šebířov 1, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. -O (1714-1742), Šebířov 3, matrika oddaných
Matrika (1714-1742), 7771, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř.- O (1743-1761), Šebířov 4, matrika oddaných
Matrika (1743-1761), 7772, matrika oddaných
Matrika (1761-1784), 7773, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř.- O (1762-1784), Šebířov 5, matrika oddaných
Matrika (1784-1787), 7775, matrika oddaných
Matrika (1784-1887), 7778, matrika oddaných
Matrika oddaných (1787-1886), Šebířov 9, matrika oddaných
Matrika (1887-1926), 7779, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1677-1709), Šebířov 1, matrika zemřelých
Matrika (1714-1742), 7771, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. -Z (1714-1742), Šebířov 3, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř.- Z (1743-1761), Šebířov 4, matrika zemřelých
Matrika (1743-1761), 7772, matrika zemřelých
Matrika (1761-1784), 7773, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř.- Z (1762-1784), Šebířov 5, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř. - Z (1784-1787), Šebířov 7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1787), 7775, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1886), Šebířov 10, matrika zemřelých
Matrika (1784-1887), 7780, matrika zemřelých
Matrika (1887-1920), 7781, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1887), 7782, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!