část obce Horusice

Identifikace

ICZUJ: 553271
KODCOB: 044971
ID31: 11208
ID32: 11208
GPS: JTSK (Y, X): 738728, 1147179
S-42 (Y, X): 3476160.470, 5448099.183
UTM (Y, X): 476046.6058, 5445780.5190
Šířka/Délka: 49° 9' 51.7410293600", 14° 40' 17.1402757500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORUSICE v r. 1869-1930 obec v okr. Třeboň, v r. 1950 obec v okr. Soběslav, v r. 1961-1980 obec v okr. Tábor, od 1.7.1980 část obce Veselí nad Lužnicí v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Horusice

Nadřazená místa

obec Veselí
obec Veselí nad Lužnicí
obec Weselí ob der Lužnitz

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1641-1679), 8218, matrika narozených
Matrika (1679-1685), 8219, matrika narozených
Matrika (1686-1732), 8220, matrika narozených
Matrika (1733-1758), 8221, matrika narozených
Matrika (1759-1789), 8222, matrika narozených
Matrika (1785-1800), 8223, matrika narozených
Matrika (1795-1853), 8228, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1853-1886), 8229, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1661-1680), 8218, matrika oddaných
Matrika (1679-1685), 8219, matrika oddaných
Matrika (1686-1732), 8220, matrika oddaných
Matrika (1733-1772), 8221, matrika oddaných
Matrika (1773-1789), 8230, matrika oddaných
Matrika (1785-1801), 8231, matrika oddaných
Matrika (1802-1847), 8232, matrika oddaných
Matrika (1848-1896), 8233, matrika oddaných
Matrika (1897-1919), 8234, matrika oddaných
Matrika (1662-1679), 8218, matrika zemřelých
Matrika (1679-1686), 8219, matrika zemřelých
Matrika (1686-1732), 8220, matrika zemřelých
Matrika (1733-1763), 8221, matrika zemřelých
Matrika (1764-1789), 8235, matrika zemřelých
Matrika (1785-1802), 8236, matrika zemřelých
Matrika (1793-1887), 8237, matrika zemřelých
Matrika (1888-1918), 8238, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1675-1707), 8239, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1700-1914), 8240, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!