část obce Popovice

Identifikace

ICZUJ: 553204
KODCOB: 162191
ID31: 11190
ID32: 11190
GPS: JTSK (Y, X): 723669, 1103141
S-42 (Y, X): 3485429.476, 5493712.205
UTM (Y, X): 485311.8360, 5491374.9650
Šířka/Délka: 49° 34' 29.2273913300", 14° 47' 48.6103221300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POPOVICE v r. 1869-1921 osada obce Šebířov v okr. Tábor, v r. 1930 osada obce Zářičí v okr. Tábor, v r. 1950 osada obce Záříčí v okr. Votice, od r. 1961 část obce Šebířov v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Popovice

Nadřazená místa

obec Šebířov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1674-1710), 7769, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1674-1710), Šebířov 1, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. -N (1714-1742), Šebířov 3, matrika narozených
Matrika (1714-1742), 7771, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. -N nemanž. (1719-1742), Šebířov 3, matrika narozených
Matrika (1743-1761), 7772, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N (1743-1761), Šebířov 4, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N nemanž. (1743-1761), Šebířov 4, matrika narozených
Matrika (1761-1784), 7773, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N nemanž. (1762-1783), Šebířov 5, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N (1762-1784), Šebířov 5, matrika narozených
Matrika (1784-1787), 7775, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1853), Šebířov 8, matrika narozených
Matrika (1784-1855), 7776, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N (1785-1786), Šebířov 7, matrika narozených
Matrika (1854-1886), 7777, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1674-1709), Šebířov 1, matrika oddaných
Matrika (1674-1709), 7769, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. -O (1714-1742), Šebířov 3, matrika oddaných
Matrika (1714-1742), 7771, matrika oddaných
Matrika (1743-1761), 7772, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř.- O (1743-1761), Šebířov 4, matrika oddaných
Matrika (1761-1784), 7773, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř.- O (1762-1784), Šebířov 5, matrika oddaných
Matrika (1784-1787), 7775, matrika oddaných
Matrika (1784-1887), 7778, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř. - O (1785-1787), Šebířov 7, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1885), Šebířov 9, matrika oddaných
Matrika (1887-1926), 7779, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1677-1709), Šebířov 1, matrika zemřelých
Matrika (1677-1709), 7769, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. -Z (1714-1742), Šebířov 3, matrika zemřelých
Matrika (1714-1742), 7771, matrika zemřelých
Matrika (1743-1761), 7772, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř.- Z (1743-1761), Šebířov 4, matrika zemřelých
Matrika (1761-1784), 7773, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř.- Z (1762-1784), Šebířov 5, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř. - Z (1784-1786), Šebířov 7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1787), 7775, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1886), Šebířov 10, matrika zemřelých
Matrika (1784-1887), 7780, matrika zemřelých
Matrika (1887-1920), 7781, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1887), 7782, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!