část obce Lhýšov

Identifikace

ICZUJ: 553204
KODCOB: 075604
ID31: 11189
ID32: 11189
GPS: JTSK (Y, X): 723143, 1100519
S-42 (Y, X): 3485613.811, 5496380.346
UTM (Y, X): 485496.0953, 5494042.0200
Šířka/Délka: 49° 35' 55.6045350500", 14° 47' 57.4311437200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LHÝŠOV v r. 1869-1890 pod názvem Elhýšov osada obce Kamberk v okr. Tábor, v r. 1900-1910 pod názvem Elhýšov t. Lhýšov osada obce Kamberk v okr. Tábor, v r. 1921-1930 osada obce Předbořice v okr. Tábor, v r. 1950 osada obce Předbořice v okr. Votice, v r. 1961-1971 část obce Křekovice v okr. Tábor, 26.11.1971-30.6.1974 část obce Vyšetice v okr. Tábor, od 1.7.1974 část obce Šebířov v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Elhýšov
část obce Lhýšov

Nadřazená místa

obec Šebířov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1686-1732), Šlapánov 1, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1732-1749), Šlapánov 2, matrika narozených
Matrika nar.nemanž. (1738-1756), Šlapánov 2, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1750-1770), Šlapánov 3, matrika narozených
Matrika (1787-1885), Zlaté Hory 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1686-1731), Šlapánov 1, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1736-1761), Šlapánov 2, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1759-1771), Šlapánov 3, matrika oddaných
Matrika (1788-1886), Zlaté Hory 6, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1686-1724), Šlapánov 1, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1734-1755), Šlapánov 2, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1755-1771), Šlapánov 3, matrika zemřelých
Matrika (1787-1885), Zlaté Hory 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!