část obce Sudoměřice u Tábora

Identifikace

ICZUJ: 553174
KODCOB: 158887
ID31: 11181
ID32: 11181
GPS: JTSK (Y, X): 734539, 1108930
S-42 (Y, X): 3475393.601, 5486572.193
UTM (Y, X): 475280.0474, 5484237.8610
Šířka/Délka: 49° 30' 36.9475033200", 14° 39' 30.7015417500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SUDOMĚŘICE U TÁBORA v r. 1869-1921 pod názvem Sudoměřice osada obce Hoštice v okr. Tábor, v r. 1930 pod názvem Sudoměřice obec v okr. Tábor, v r. 1950 pod názvem Sudoměřice obec v okr. Votice, v r. 1961-1980 obec v okr. Tábor, 1.1.1981-23.11.1990 část obce Chotoviny v okr. Tábor, od 24.11.1990 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Sudoměřice
část obce Sudoměřice u Tábora

Nadřazená místa

obec Sudoměřice u Tábora

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1651-1660), Miličín 1, matrika narozených
Matrika (1655-1670), 4067, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1660-1661), Miličín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1663-1675), Miličín 3, matrika narozených
Matrika (1670-1693), 4068, matrika narozených
Matrika (1698-1723), 4069, matrika narozených
Matrika (1715-1753), 3878, matrika narozených
matrika nar.odd.a zemř. -N (1715-1753), Hoštice 2, matrika narozených
Matrika (1722-1758), 4070, matrika narozených
Matrika (1758-1805), 4071, matrika narozených
Matrika (1781-1799), 4072, matrika narozených
Matrika (1800-1832), 4073, matrika narozených
Matrika (1833-1847), 4074, matrika narozených
Matrika (1848-1859), 4075, matrika narozených
Matrika (1859-1866), 4076, matrika narozených
Matrika (1866-1875), 4077, matrika narozených
Matrika (1875-1896), 4078, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1651-1661), Miličín 1, matrika oddaných
Matrika (1654-1668), 4067, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1664-1673), Miličín 2, matrika oddaných
Matrika (1670-1699), 4068, matrika oddaných
Matrika (1699-1722), 4069, matrika oddaných
Matrika (1715-1753), 3878, matrika oddaných
matrika nar.odd.a zemř. -O (1715-1753), Hoštice 2, matrika oddaných
Matrika (1722-1757), 4070, matrika oddaných
Matrika oddaných (1749-1786), Votice 14, matrika oddaných
Matrika (1758-1805), 4071, matrika oddaných
Matrika (1800-1827), 4079, matrika oddaných
Matrika (1828-1841), 4080, matrika oddaných
Matrika (1840-1864), 4081, matrika oddaných
Matrika (1864-1903), 4082, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1656-1657), Miličín 1, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1660-1673), Miličín 2, matrika zemřelých
Matrika (1678-1698), 4068, matrika zemřelých
Matrika (1698-1723), 4069, matrika zemřelých
Matrika (1715-1753), 3878, matrika zemřelých
matrika nar.odd.a zemř. -Z (1715-1753), Hoštice 2, matrika zemřelých
Matrika (1722-1757), 4070, matrika zemřelých
Matrika (1758-1805), 4071, matrika zemřelých
Matrika (1781-1799), 4083, matrika zemřelých
Matrika (1800-1829), 4084, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1828-1833), 4085, matrika zemřelých
Matrika (1830-1866), 4086, matrika zemřelých
Matrika (1867-1885), 4087, matrika zemřelých
Matrika (1885-1901), 4088, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1758-1799), 4089, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1758-1869), 4091, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1839), 4092, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1800-1832), 4090, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1822-1903), 4093, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!