část obce Stádlec

Identifikace

ICZUJ: 553140
KODCOB: 153222
ID31: 11176
ID32: 11176
GPS: JTSK (Y, X): 748232, 1121731
S-42 (Y, X): 3463460.323, 5472114.515
UTM (Y, X): 463351.6303, 5469786.0700
Šířka/Délka: 49° 22' 46.8188763000", 14° 29' 42.3453726200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STÁDLEC v r. 1869 pod názvem Stadlec obec v okr. Tábor, v r. 1880-1890 pod názvem Stadlec t. Stálec obec v okr. Tábor, v r. 1900-1910 pod názvem Stálec obec v okr. Tábor, od r. 1921 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Stádlec
část obce Stálec

Nadřazená místa

obec Stádlec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1683-1728), 2055, matrika narozených
Matrika (1722-1751), 2056, matrika narozených
Matrika (1752-1784), 2059, matrika narozených
Matrika (1789-1793), 7327, matrika narozených
Matrika (1793-1816), 7328, matrika narozených
Matrika (1816-1867), 7329, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1683-1738), 2055, matrika oddaných
Matrika (1738-1784), 2057, matrika oddaných
Matrika (1793-1821), 7330, matrika oddaných
Matrika (1822-1884), 7331, matrika oddaných
Matrika (1885-1916), 7332, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1683-1740), 2055, matrika zemřelých
Matrika (1740-1751), 2057, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), 2059, matrika zemřelých
Matrika (1782-1816), 9069, matrika zemřelých
Matrika (1793-1821), 7333, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1822-1884), 7334, matrika zemřelých
Matrika (1885-1916), 7335, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1793-1816), 7336, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1793-1821), 7336, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1793-1821), 7336, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!