část obce Chlebov

Identifikace

ICZUJ: 553131
KODCOB: 151807
ID31: 11168
ID32: 11168
GPS: JTSK (Y, X): 731790, 1137812
S-42 (Y, X): 3481836.061, 5458281.557
UTM (Y, X): 481719.8848, 5455958.7470
Šířka/Délka: 49° 15' 22.0424686500", 14° 44' 55.6247951600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHLEBOV v r. 1869 osada obce Kvasejovice v okr. Tábor, v r. 1880-1890 osada obce Kvasejovice t. Kvasovice v okr. Tábor, v r. 1900-1930 obec v okr. Tábor, v r. 1950 obec v okr. Soběslav, od r. 1961 část obce Soběslav v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Chlebov

Nadřazená místa

obec Soběslau
obec Soběslav

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1639-1700), 7272, matrika narozených
Matrika (1701-1738), 7273, matrika narozených
Matrika (1739-1770), 7274, matrika narozených
Matrika (1770-1792), 7275, matrika narozených
Matrika (1779-1846), 7293, matrika narozených
Matrika (1785-1812), 7304, matrika narozených
Matrika (1847-1912), 7305, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1664-1700), 7272, matrika oddaných
Matrika (1701-1738), 7273, matrika oddaných
Matrika (1739-1770), 7274, matrika oddaných
Matrika (1770-1789), 7276, matrika oddaných
Matrika (1779-1847), 7296, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1785-1812), 7304, matrika oddaných
Matrika (1848-1903), 7298, matrika oddaných
Matrika (1900-1926), 7287, matrika oddaných
Matrika (1665-1700), 7272, matrika zemřelých
Matrika (1701-1738), 7273, matrika zemřelých
Matrika (1739-1770), 7274, matrika zemřelých
Matrika (1770-1784), 7277, matrika zemřelých
Matrika (1779-1848), 7299, matrika zemřelých
Matrika (1785-1812), 7304, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1848-1888), 7301, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1639-1864), 7322, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1847), 7320, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1848-1924), 7325, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1864-1924), 7323, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!