část obce Smilovy Hory

Identifikace

ICZUJ: 553123
KODCOB: 151068
ID31: 11165
ID32: 11165
GPS: JTSK (Y, X): 718556, 1108113
S-42 (Y, X): 3491140.166, 5489438.878
UTM (Y, X): 491020.2006, 5487103.3790
Šířka/Délka: 49° 32' 11.3110770100", 14° 52' 33.2051567000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SMILOVY HORY v r. 1869-1930 obec v okr. Tábor, v r. 1950 obec v okr. Pacov, od r. 1961 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Smilovy Hory

Nadřazená místa

obec Smilovy Hory

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1656), 5628, matrika narozených
Matrika narozených - N (1650-1656), Mladá Vožice 1, matrika narozených
Matrika narozených a oddaných - N (1654-1684), Mladá Vožice 2, matrika narozených
Matrika (1654-1689), 5629, matrika narozených
Matrika (1667-1687), Načeradec 1, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1674-1710), Šebířov 1, matrika narozených
Matrika (1674-1710), 7769, matrika narozených
Matrika (1674-1718), 7236, matrika narozených
Matrika (1718-1760), 7237, matrika narozených
Matrika (1760-1784), 7238, matrika narozených
Matrika (1785-1811), 7239, matrika narozených
Matrika (1812-1835), 7248, matrika narozených
Matrika (1836-1850), 7249, matrika narozených
Matrika (1850-1882), 7250, matrika narozených
Matrika (1883-1897), 7251, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozených a oddaných - O (1655-1685), Mladá Vožice 2, matrika oddaných
Matrika (1655-1696), 5629, matrika oddaných
Matrika (1667-1706), Načeradec 1, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1674-1709), Šebířov 1, matrika oddaných
Matrika (1674-1709), 7769, matrika oddaných
Matrika (1674-1718), 7236, matrika oddaných
Matrika (1718-1760), 7237, matrika oddaných
Matrika (1760-1784), 7238, matrika oddaných
Matrika (1785-1811), 7239, matrika oddaných
Matrika (1812-1865), 7252, matrika oddaných
Matrika (1856-1867), 7253, matrika oddaných
Matrika (1868-1914), 7254, matrika oddaných
Matrika (1654-1689), 5629, matrika zemřelých
Matrika (1674-1718), 7236, matrika zemřelých
Matrika (1677-1709), 7769, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1677-1709), Šebířov 1, matrika zemřelých
Matrika (1718-1760), 7237, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), 7238, matrika zemřelých
Matrika (1785-1811), 7239, matrika zemřelých
Matrika (1812-1864), 7255, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1859-1880), 7256, matrika zemřelých
Matrika (1879-1905), 7257, matrika zemřelých
Matrika (1905-1914), 7258, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1674-1914), 7260, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1675-1912), 7259, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1675-1914), 7261, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!