část obce Sedlečko u Soběslavě

Identifikace

ICZUJ: 599263
KODCOB: 193810
ID31: 11143
ID32: 11143
GPS: JTSK (Y, X): 731825, 1134820
S-42 (Y, X): 3481416.399, 5461244.396
UTM (Y, X): 481300.3939, 5458920.3790
Šířka/Délka: 49° 16' 57.9015154400", 14° 44' 34.3732048900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEDLEČKO U SOBĚSLAVĚ v r. 1869 pod názvem Sedlečko osada obce Klenovice v okr. Tábor, v r. 1880-1950 pod názvem Sedlečko obec v okr. Tábor, v r. 1961-1980 část obce Zvěrotice v okr. Tábor, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Soběslav v okr. Tábor, od 24.11.1990 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Sedlečko
část obce Sedlečko u Soběslavě

Nadřazená místa

obec Sedlečko u Soběslavě

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1740-1784), 4292, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 4293, matrika narozených
Matrika (1795-1820), 4294, matrika narozených
Matrika (1821-1832), 4296, matrika narozených
Matrika (1831-1855), 4297, matrika narozených
Matrika (1856-1895), 4299, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1740-1784), 4292, matrika oddaných
Matrika (1785-1807), 4300, matrika oddaných
Matrika (1808-1845), 4301, matrika oddaných
Matrika (1844-1915), 4302, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1740-1784), 4292, matrika zemřelých
Matrika (1782-1816), 9069, matrika zemřelých
Matrika (1784-1807), 4303, matrika zemřelých
Matrika (1807-1820), 4304, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1821-1836), 4305, matrika zemřelých
Matrika (1837-1895), 4306, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!