část obce Radkov

Identifikace

ICZUJ: 552941
KODCOB: 137961
ID31: 11124
ID32: 11124
GPS: JTSK (Y, X): 738597, 1113366
S-42 (Y, X): 3471939.723, 5481650.512
UTM (Y, X): 471827.5761, 5479318.1840
Šířka/Délka: 49° 27' 57.1026912000", 14° 36' 40.2797092600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADKOV v r. 1869-1980 obec v okr. Tábor, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Dražice v okr. Tábor, od 24.11.1990 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Radkov

Nadřazená místa

obec Radkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1725-1754), 2356, matrika narozených
Matrika (1755-1784), 2358, matrika narozených
Matrika (1800-1823), 2368, matrika narozených
Matrika (1800-1856), 2369, matrika narozených
Matrika (1828-1855), 2359, matrika narozených
Matrika (1856-1884), 2360, matrika narozených
Matrika (1875-1904), 2361, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1725-1754), 2356, matrika oddaných
Matrika (1755-1784), 2358, matrika oddaných
Matrika (1784-1801), 2362, matrika oddaných
Matrika (1800-1823), 2368, matrika oddaných
Matrika (1800-1853), 2363, matrika oddaných
Matrika (1818-1856), 2370, matrika oddaných
Matrika (1854-1892), 2364, matrika oddaných
Matrika (1725-1754), 2356, matrika zemřelých
Matrika (1755-1784), 2358, matrika zemřelých
Matrika (1784-1801), 2365, matrika zemřelých
Matrika (1800-1823), 2368, matrika zemřelých
Matrika (1801-1837), 2366, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1820-1856), 2371, matrika zemřelých
Matrika (1838-1871), 2367, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1760-1806), 2372, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!