část obce Paseka

Identifikace

ICZUJ: 552941
KODCOB: 137944
ID31: 11123
ID32: 11123
GPS: JTSK (Y, X): 740007, 1113475
S-42 (Y, X): 3470555.337, 5481360.982
UTM (Y, X): 470443.7547, 5479028.7720
Šířka/Délka: 49° 27' 47.4945129300", 14° 35' 31.6054382700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PASEKA v r. 1869-1980 osada obce Radkov v okr. Tábor, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Dražice v okr. Tábor, od 24.11.1990 část obce Radkov v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Paseka

Nadřazená místa

obec Radkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1786-1799), 3349, matrika narozených
Matrika (1791-1801), 3350, matrika narozených
Matrika (1791-1810), 3351, matrika narozených
Matrika (1803-1826), 3352, matrika narozených
Matrika (1820-1832), 3353, matrika narozených
Matrika (1833-1851), 3354, matrika narozených
Matrika (1852-1880), 3355, matrika narozených
Matrika (1881-1900), 3356, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1787-1805), 3357, matrika oddaných
Matrika (1793-1833), 3358, matrika oddaných
Matrika (1833-1903), 3359, matrika oddaných
Matrika (1786-1800), 3360, matrika zemřelých
Matrika (1792-1832), 3361, matrika zemřelých
Matrika (1805-1833), 3362, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1833-1886), 3363, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1786-1862), 3364, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1786-1862), 3365, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!