část obce Radimovice u Želče

Identifikace

ICZUJ: 552933
KODCOB: 137901
ID31: 11122
ID32: 11122
GPS: JTSK (Y, X): 737295, 1123475
S-42 (Y, X): 3474531.737, 5471792.180
UTM (Y, X): 474418.5356, 5469463.8670
Šířka/Délka: 49° 22' 38.4206075700", 14° 38' 51.2936401500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADIMOVICE U ŽELČE v r. 1869 pod názvem Radimovice osada obce Libějice v okr. Tábor, v r. 1880-1890 pod názvem Zelečské Radimovice obec v okr. Tábor, v r. 1900-1910 pod názvem Radimovice u Zelče obec v okr. Tábor, od r. 1921 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Radimovice
část obce Radimovice u Zelče
část obce Radimovice u Želče
část obce Zelečské Radimovice

Nadřazená místa

obec Radimovice u Želče

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1738-1761), 5493, matrika narozených
Matrika (1761-1784), 5494, matrika narozených
Matrika (1784-1816), 5495, matrika narozených
Matrika (1817-1860), 5496, matrika narozených
Matrika (1861-1887), 5497, matrika narozených
Matrika (1887-1901), 5498, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1738-1761), 5493, matrika oddaných
Matrika (1761-1784), 5494, matrika oddaných
Matrika (1784-1856), 5499, matrika oddaných
Matrika (1857-1885), 5500, matrika oddaných
Matrika (1886-1927), 5501, matrika oddaných
Matrika (1738-1784), 5502, matrika zemřelých
Matrika (1784-1819), 5503, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1820-1862), 5504, matrika zemřelých
Matrika (1863-1885), 5505, matrika zemřelých
Matrika (1886-1929), 5506, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1738-1848), 5507, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1849-1907), 5508, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!