část obce Blatnice

Identifikace

ICZUJ: 552861
KODCOB: 124966
ID31: 11104
ID32: 11104
GPS: JTSK (Y, X): 717226, 1110944
S-42 (Y, X): 3492823.466, 5486802.250
UTM (Y, X): 492702.8146, 5484467.8250
Šířka/Délka: 49° 30' 46.0500261200", 14° 53' 57.0998844900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BLATNICE v r. 1869-1930 osada obce Pojbuky v okr. Tábor, v r. 1950 osada obce Pojbuky v okr. Pacov, v r. 1961-1980 část obce Pojbuky v okr. Tábor, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Vodice v okr. Tábor, od 24.11.1990 část obce Pojbuky v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Blatnice

Nadřazená místa

obec Pojbuky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1674-1718), 7236, matrika narozených
Matrika (1718-1760), 7237, matrika narozených
Matrika (1760-1784), 7238, matrika narozených
Matrika (1785-1810), 7240, matrika narozených
Matrika (1812-1835), 7248, matrika narozených
Matrika (1836-1850), 7249, matrika narozených
Matrika (1850-1882), 7250, matrika narozených
Matrika (1883-1897), 7251, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1674-1718), 7236, matrika oddaných
Matrika (1718-1760), 7237, matrika oddaných
Matrika (1760-1784), 7238, matrika oddaných
Matrika (1786-1804), 7240, matrika oddaných
Matrika (1812-1865), 7252, matrika oddaných
Matrika (1856-1867), 7253, matrika oddaných
Matrika (1868-1914), 7254, matrika oddaných
Matrika (1674-1718), 7236, matrika zemřelých
Matrika (1718-1760), 7237, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), 7238, matrika zemřelých
Matrika (1788-1811), 7240, matrika zemřelých
Matrika (1812-1864), 7255, matrika zemřelých
Matrika (1859-1880), 7256, matrika zemřelých
Matrika (1879-1905), 7257, matrika zemřelých
Matrika (1905-1914), 7258, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1674-1914), 7260, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1675-1912), 7259, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1675-1914), 7261, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!