část obce Pohnánec

Identifikace

ICZUJ: 560553
KODCOB: 124702
ID31: 11102
ID32: 11102
GPS: JTSK (Y, X): 724725, 1114347
S-42 (Y, X): 3485823.915, 5482462.413
UTM (Y, X): 485706.1144, 5480129.7550
Šířka/Délka: 49° 28' 25.1294073200", 14° 48' 9.7098600450"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POHNÁNEC v r. 1869-1890 pod názvem Pohnanec osada obce Pohnání v okr. Tábor, v r. 1900-1910 osada obce Pohnání v okr. Tábor, v r. 1921-1971 obec v okr. Tábor, 26.11.1971-31.12.1991 část obce Pohnání v okr. Tábor, od 1.1.1992 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Pohnánec

Nadřazená místa

obec Pohnánec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1610-1686), 4218, matrika narozených
Matrika (1687-1722), 4219, matrika narozených
Matrika (1723-1770), 4220, matrika narozených
Matrika (1771-1786), 4221, matrika narozených
Matrika (1787-1818), 6533, matrika narozených
Matrika (1819-1833), 6534, matrika narozených
Matrika (1834-1853), 6535, matrika narozených
Matrika (1854-1885), 6536, matrika narozených
Matrika (1885-1901), 6537, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1610-1686), 4218, matrika oddaných
Matrika (1687-1736), 4219, matrika oddaných
Matrika (1737-1770), 4232, matrika oddaných
Matrika (1771-1786), 4233, matrika oddaných
Matrika (1787-1846), 6538, matrika oddaných
Matrika (1847-1879), 6539, matrika oddaných
Matrika (1879-1926), 6540, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1610-1620), 4218, matrika zemřelých
Matrika (1672-1720), 4237, matrika zemřelých
Matrika (1721-1770), 4238, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), 4239, matrika zemřelých
Matrika (1782-1816), 9069, matrika zemřelých
Matrika (1785-1796), 4240, matrika zemřelých
Matrika (1787-1836), 6541, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1836-1875), 6542, matrika zemřelých
Matrika (1876-1897), 6543, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1787-1875), 6544, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!