část obce Vratišov

Identifikace

ICZUJ: 549631
KODCOB: 012921
ID31: 11076
ID32: 11076
GPS: JTSK (Y, X): 749183, 1110175
S-42 (Y, X): 3461030.111, 5483453.136
UTM (Y, X): 460922.4074, 5481120.0740
Šířka/Délka: 49° 28' 53.2743959900", 14° 27' 37.8477206700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VRATIŠOV v r. 1869-1930 osada obce Vlksice v okr. Milevsko, v r. 1950 osada obce Modlíkov v okr. Milevsko, v r. 1961-1975 část obce Brtec v okr. Písek, 1.1.1976-31.12.1979 část obce Petříkovice v okr. Písek, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Nadějkov v okr. Písek, od 24.11.1990 část obce Nadějkov v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Vratišov

Nadřazená místa

obec Nadějkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1647-1680), 4499, matrika narozených
Matrika (1681-1688), 4500, matrika narozených
Matrika (1688-1711), 4501, matrika narozených
Matrika (1708-1757), 7090, matrika narozených
Matrika (1711-1744), 4502, matrika narozených
Matrika (1725-1748), 5734, matrika narozených
Matrika (1741-1771), 4503, matrika narozených
Matrika (1749-1784), 5735, matrika narozených
Matrika (1757-1842), 7091, matrika narozených
Matrika (1771-1784), 4504, matrika narozených
Matrika (1784-1799), 4505, matrika narozených
Matrika (1785-1806), 7093, matrika narozených
Matrika (1785-1822), 7094, matrika narozených
Matrika (1799-1809), 4506, matrika narozených
Matrika (1808-1839), 5749, matrika narozených
Matrika (1809-1830), 4507, matrika narozených
Matrika (1830-1836), 4509, matrika narozených
Matrika (1837-1850), 4510, matrika narozených
Matrika (1840-1853), 5750, matrika narozených
Matrika (1842-1857), 7095, matrika narozených
Matrika (1850-1857), 4511, matrika narozených
Matrika (1853-1868), 5751, matrika narozených
Matrika (1857-1865), 4512, matrika narozených
Matrika (1857-1872), 7096, matrika narozených
Matrika (1865-1884), 4513, matrika narozených
Matrika (1869-1891), 5752, matrika narozených
Matrika (1872-1893), 7097, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1618-1628), 4541, matrika oddaných
Matrika (1618-1628), 4498, matrika oddaných
Matrika (1655-1684), 4499, matrika oddaných
Matrika (1685-1688), 4500, matrika oddaných
Matrika (1688-1711), 4501, matrika oddaných
Matrika (1708-1757), 7090, matrika oddaných
Matrika (1711-1759), 4514, matrika oddaných
Matrika (1726-1748), 5734, matrika oddaných
Matrika (1749-1784), 5735, matrika oddaných
Matrika (1757-1846), 7091, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), 4504, matrika oddaných
Matrika (1784-1799), 4515, matrika oddaných
Matrika (1785-1806), 7093, matrika oddaných
Matrika (1785-1822), 7094, matrika oddaných
Matrika (1799-1809), 4516, matrika oddaných
Matrika (1809-1831), 4517, matrika oddaných
Matrika (1831-1860), 4518, matrika oddaných
Matrika (1838-1868), 5754, matrika oddaných
Matrika (1847-1874), 7098, matrika oddaných
Matrika (1861-1882), 4519, matrika oddaných
Matrika (1869-1902), 5755, matrika oddaných
Matrika (1875-1928), 7099, matrika oddaných
Matrika (1882-1921), 4520, matrika oddaných
Matrika (1662-1680), 4499, matrika zemřelých
Matrika (1681-1685), 4500, matrika zemřelých
Matrika (1708-1757), 7090, matrika zemřelých
Matrika (1711-1758), 4514, matrika zemřelých
Matrika (1725-1748), 5734, matrika zemřelých
Matrika (1749-1784), 5735, matrika zemřelých
Matrika (1757-1849), 7091, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), 4504, matrika zemřelých
Matrika (1784-1799), 4521, matrika zemřelých
Matrika (1785-1806), 7093, matrika zemřelých
Matrika (1785-1822), 7094, matrika zemřelých
Matrika (1799-1809), 4522, matrika zemřelých
Matrika (1806-1852), 5757, matrika zemřelých
Matrika (1809-1831), 4523, matrika zemřelých
Matrika (1831-1856), 4524, matrika zemřelých
Matrika (1850-1884), 7100, matrika zemřelých
Matrika (1853-1886), 5758, matrika zemřelých
Matrika (1857-1870), 4525, matrika zemřelých
Matrika (1870-1893), 4526, matrika zemřelých
Matrika (1887-1925), 5759, matrika zemřelých
Matrika (1893-1929), 4527, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1647-1789), 4532, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1711-1789), 4539, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1711-1804), 4536, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1750-1925), 5760, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1757-1783), 7101, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1913), 7102, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1787-1808), 4533, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1790-1825), 4540, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1790-1825), 4537, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1790-1829), 4534, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1850-1861), 4535, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1861-1922), 4538, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!