část obce Petříkovice

Identifikace

ICZUJ: 549631
KODCOB: 120456
ID31: 11071
ID32: 11071
GPS: JTSK (Y, X): 747230, 1108758
S-42 (Y, X): 3462784.731, 5485109.806
UTM (Y, X): 462676.3123, 5482776.0680
Šířka/Délka: 49° 29' 47.2931497400", 14° 29' 4.4499173340"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PETŘÍKOVICE v r. 1869 pod názvem Petřikovice obec v okr. Sedlčany, v r. 1880-1890 obec v okr. Sedlčany, v r. 1900-1910 pod názvem Petřikovice obec v okr. Sedlčany, v r. 1921-1930 obec v okr. Sedlčany, v r. 1950 obec v okr. Milevsko, v r. 1961-1979 obec v okr. Písek, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Nadějkov v okr. Písek, od 24.11.1990 část obce Nadějkov v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Petříkovice

Nadřazená místa

obec Nadějkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1725-1748), 5734, matrika narozených
Matrika (1749-1784), 5735, matrika narozených
Matrika (1784-1823), 5745, matrika narozených
Matrika (1808-1839), 5749, matrika narozených
Matrika (1840-1853), 5750, matrika narozených
Matrika (1853-1868), 5751, matrika narozených
Matrika (1869-1891), 5752, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1726-1748), 5734, matrika oddaných
Matrika (1749-1784), 5735, matrika oddaných
Matrika (1755-1771), 4529, matrika oddaných
Matrika (1792-1834), 5745, matrika oddaných
Matrika (1838-1868), 5754, matrika oddaných
Matrika (1869-1902), 5755, matrika oddaných
Matrika (1725-1748), 5734, matrika zemřelých
Matrika (1749-1784), 5735, matrika zemřelých
Matrika (1755-1771), 4529, matrika zemřelých
Matrika (1785-1828), 5745, matrika zemřelých
Matrika (1806-1852), 5757, matrika zemřelých
Matrika (1853-1886), 5758, matrika zemřelých
Matrika (1887-1925), 5759, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1750-1925), 5760, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!