část obce Doubí

Identifikace

ICZUJ: 552585
KODCOB: 070807
ID31: 11024
ID32: 11024
GPS: JTSK (Y, X): 732111, 1130361
S-42 (Y, X): 3480559.054, 5465629.869
UTM (Y, X): 480443.3978, 5463304.0660
Šířka/Délka: 49° 19' 19.7581915000", 14° 43' 51.1798296600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOUBÍ v r. 1869 pod názvem Doubice osada obce Košice v okr. Tábor, v r. 1880-1900 osada obce Košice v okr. Tábor, v r. 1910-1930 obec v okr. Tábor, v r. 1950 obec v okr. Soběslav, od r. 1961 část obce Košice v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Doubí
část obce Doubice

Nadřazená místa

obec Košice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1666-1685), 6463, matrika narozených
Matrika (1682-1695), 6464, matrika narozených
Matrika (1695-1705), 6465, matrika narozených
Matrika (1703-1717), 6466, matrika narozených
Matrika (1718-1727), 6467, matrika narozených
Matrika (1727-1748), 6468, matrika narozených
Matrika (1749-1784), 6469, matrika narozených
Matrika (1802-1832), 6470, matrika narozených
Matrika (1836-1855), 6471, matrika narozených
Matrika (1856-1877), 6472, matrika narozených
Matrika (1878-1903), 6473, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1666-1686), 6463, matrika oddaných
Matrika (1686-1695), 6464, matrika oddaných
Matrika (1695-1704), 6465, matrika oddaných
Matrika (1704-1721), 6466, matrika oddaných
Matrika (1722-1730), 6467, matrika oddaných
Matrika (1731-1766), 6474, matrika oddaných
Matrika (1767-1836), 6475, matrika oddaných
Matrika (1836-1883), 6476, matrika oddaných
Matrika (1884-1920), 6477, matrika oddaných
Matrika (1673-1688), 6463, matrika zemřelých
Matrika (1688-1695), 6464, matrika zemřelých
Matrika (1695-1707), 6465, matrika zemřelých
Matrika (1707-1725), 6466, matrika zemřelých
Matrika (1726-1732), 6467, matrika zemřelých
Matrika (1733-1784), 6478, matrika zemřelých
Matrika (1785-1835), 6479, matrika zemřelých
Matrika (1836-1861), 6480, matrika zemřelých
Matrika (1862-1888), 6481, matrika zemřelých
Matrika (1889-1930), 6482, matrika zemřelých
Matrika (1894-1927), Týnec nad Sázavou 20, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1666-1785), 6483, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1785-1835), 6484, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1836-1856), 6485, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!