část obce Dražice

Identifikace

ICZUJ: 552283
KODCOB: 032166
ID31: 10955
ID32: 10955
GPS: JTSK (Y, X): 740665, 1117187
S-42 (Y, X): 3470380.378, 5477594.833
UTM (Y, X): 470268.8663, 5475264.1570
Šířka/Délka: 49° 25' 45.5622721300", 14° 35' 23.9338991700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DRAŽICE od r. 1869 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Dražice

Nadřazená místa

obec Dražice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1786-1799), 3349, matrika narozených
Matrika (1791-1801), 3350, matrika narozených
Matrika (1791-1810), 3351, matrika narozených
Matrika (1803-1826), 3352, matrika narozených
Matrika (1820-1832), 3353, matrika narozených
Matrika (1833-1851), 3354, matrika narozených
Matrika (1852-1880), 3355, matrika narozených
Matrika (1881-1900), 3356, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1787-1805), 3357, matrika oddaných
Matrika (1793-1833), 3358, matrika oddaných
Matrika (1833-1903), 3359, matrika oddaných
Matrika (1786-1800), 3360, matrika zemřelých
Matrika (1792-1832), 3361, matrika zemřelých
Matrika (1805-1833), 3362, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1833-1886), 3363, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1786-1862), 3365, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1786-1862), 3364, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!