část obce Dírná

Identifikace

ICZUJ: 552208
KODCOB: 026093
ID31: 10931
ID32: 10931
GPS: JTSK (Y, X): 725054, 1140184
S-42 (Y, X): 3488821.709, 5456795.728
UTM (Y, X): 488702.6876, 5454473.5230
Šířka/Délka: 49° 14' 34.5546196200", 14° 50' 41.2352169200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DÍRNÁ v r. 1869 pod názvem Dirné obec v okr. Tábor, v r. 1880-1890 pod názvem Dírné obec v okr. Tábor, v r. 1900-1910 pod názvem Dirná obec v okr. Tábor, v r. 1921-1930 obec v okr. Tábor, v r. 1950 obec v okr. Soběslav, od r. 1961 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Dírná
část obce Dirné / Dírné

Nadřazená místa

obec Dírná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1696-1720), 3150, matrika narozených
Matrika (1721-1768), 3151, matrika narozených
Matrika (1769-1830), 3152, matrika narozených
Matrika (1825-1874), 3153, matrika narozených
Matrika (1848-1882), 3154, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 3155, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1696-1720), 3150, matrika oddaných
Matrika (1721-1778), 3151, matrika oddaných
Matrika (1778-1892), 3158, matrika oddaných
Matrika (1697-1720), 3150, matrika zemřelých
Matrika (1721-1778), 3151, matrika zemřelých
Matrika (1778-1879), 3159, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1880-1927), 3160, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!