část obce Libenice

Identifikace

ICZUJ: 552101
KODCOB: 082015
ID31: 10916
ID32: 10916
GPS: JTSK (Y, X): 740460, 1106202
S-42 (Y, X): 3469170.233, 5488515.935
UTM (Y, X): 469059.2138, 5486180.8110
Šířka/Délka: 49° 31' 38.8330642600", 14° 34' 20.8054733100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBENICE v r. 1869-1930 obec v okr. Sedlčany, v r. 1950 obec v okr. Votice, v r. 1961-1975 obec v okr. Tábor, od 1.7.1975 část obce Borotín v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Libenice
část obce Lybenice

Nadřazená místa

obec Borotín

Podřazená místa

část obce Brabeniště (Libenice)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika nar.odd.a zemř. - N (1683-1706), Hoštice 1, matrika narozených
Matrika (1683-1706), 3877, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N (1708-1726), Střezimíř 1, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N nemanž. (1709-1726), Střezimíř 1, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N nemanž. (1727-1759), Střezimíř 2, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N (1727-1759), Střezimíř 2, matrika narozených
Matrika narozených (1760-1794), Střezimíř 3, matrika narozených
Matrika narozených (1795-1798), Střezimíř 4, matrika narozených
Matrika narozených (1796-1815), Střezimíř 5, matrika narozených
Matrika narozených (1815-1823), Střezimíř 6, matrika narozených
Matrika narozených (1823-1839), Střezimíř 7, matrika narozených
Matrika narozených (1839-1855), Střezimíř 8, matrika narozených
Matrika (1856-1881), Střezimíř 19, matrika narozených
Matrika (1881-1907), Střezimíř 21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1703-1706), 3877, matrika oddaných
matrika nar.odd.a zemř. -O (1703-1706), Hoštice 1, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř. - O (1706-1726), Střezimíř 1, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř. - O (1727-1759), Střezimíř 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1760-1815), Střezimíř 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1817-1835), Střezimíř 10, matrika oddaných
Matrika oddaných (1839-1875), Střezimíř 11, matrika oddaných
Matrika (1700-1706), 3877, matrika zemřelých
matrika nar.odd.a zemř. -Z (1700-1706), Hoštice 1, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř. - Z (1706-1726), Střezimíř 1, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř. - Z (1727-1759), Střezimíř 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1805-1833), Střezimíř 13, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1834-1892), Střezimíř 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!