část obce Zvotoky

Identifikace

ICZUJ: 536873
KODCOB: 162728
ID31: 10886
ID32: 10886
GPS: JTSK (Y, X): 803945, 1132625
S-42 (Y, X): 3409608.032, 5454138.579
UTM (Y, X): 409521.2720, 5451817.4510
Šířka/Délka: 49° 12' 44.8665101400", 13° 45' 27.6252273900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZVOTOKY v r. 1869 pod názvem Zvokotoky osada obce Skudra v okr. Strakonice, v r. 1880-1890 pod názvem Zvokotoky osada obce Škůdra v okr. Strakonice, v r. 1900 osada obce Škudra v okr. Strakonice, v r. 1910-1950 obec v okr. Strakonice, v r. 1961-1976 část obce Škůdra v okr. Strakonice, 1.4.1976-23.11.1990 část obce Strašice v okr. Strakonice, od 24.11.1990 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Zvokotoky
část obce Zvotoky
část obce Zwotok

Nadřazená místa

obec Zvotoky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!