část obce Záboří

Identifikace

ICZUJ: 551988
KODCOB: 189316
ID31: 10884
ID32: 10884
GPS: JTSK (Y, X): 796281, 1115040
S-42 (Y, X): 3414944.827, 5472566.054
UTM (Y, X): 414855.8919, 5470237.4220
Šířka/Délka: 49° 22' 43.9796480200", 13° 49' 37.1262992700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁBOŘÍ v r. 1869-1950 obec v okr. Blatná, od r. 1961 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Zaboř
část obce Záboří

Nadřazená místa

obec Záboří

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!