část obce Volenice

Identifikace

ICZUJ: 551961
KODCOB: 184837
ID31: 10878
ID32: 10878
GPS: JTSK (Y, X): 804003, 1128118
S-42 (Y, X): 3408970.119, 5458601.064
UTM (Y, X): 408883.6179, 5456278.1190
Šířka/Délka: 49° 15' 8.9412493250", 13° 44' 52.4647943000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VOLENICE od r. 1869 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Volenice
část obce Wolenitz

Nadřazená místa

obec Volenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!