část obce Pražák

Identifikace

ICZUJ: 551953
KODCOB: 184349
ID31: 10868
ID32: 10868
GPS: JTSK (Y, X): 777356, 1143822
S-42 (Y, X): 3437419.507, 5446457.261
UTM (Y, X): 437321.4206, 5444139.2640
Šířka/Délka: 49° 8' 48.7590578800", 14° 8' 25.8998490800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PRAŽÁK v r. 1869-1930 osada obce Vodňany v okr. Písek, v r. 1950 osada obce Vodňany v okr. Vodňany, od r. 1961 část obce Vodňany v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Pražák

Nadřazená místa

obec Vodňany
obec Wodnian

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1680), 8408, matrika narozených
Matrika (1680-1756), 8409, matrika narozených
Matrika (1756-1784), 8410, matrika narozených
Matrika (1784-1848), 8442, matrika narozených
Matrika (1814-1830), 9033, matrika narozených
Matrika (1848-1888), 8443, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1682-1784), 8413, matrika oddaných
Matrika (1784-1912), 8444, matrika oddaných
Matrika (1896-1924), 9009, matrika oddaných
Matrika (1681-1771), 8419, matrika zemřelých
Matrika (1772-1784), 8420, matrika zemřelých
Matrika (1784-1912), 8445, matrika zemřelých
Matrika (1914-1936), 8449, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1648-1899), 8450, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1662-1785), 8452, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1756-1814), 8451, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1756-1814), 8451, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1814), 8451, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1914-1936), 8453, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1937-1951), 8454, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!