část obce Úlehle

Identifikace

ICZUJ: 536695
KODCOB: 174149
ID31: 10857
ID32: 10857
GPS: JTSK (Y, X): 798301, 1134677
S-42 (Y, X): 3415469.831, 5452830.249
UTM (Y, X): 415380.6831, 5450509.6550
Šířka/Délka: 49° 12' 5.5387686060", 13° 50' 18.1841444700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ÚLEHLE v r. 1869-1910 pod názvem Oulehle obec v okr. Strakonice, v r. 1921-1973 obec v okr. Strakonice, 1.1.1974-23.11.1990 část obce Nihošovice v okr. Strakonice, od 24.11.1990 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Oulehle
část obce Úlehle

Nadřazená místa

obec Úlehle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1705-1725), 2946, matrika narozených
Matrika (1725-1749), 2947, matrika narozených
Matrika (1749-1764), 2948, matrika narozených
Matrika (1765-1783), 2950, matrika narozených
Matrika (1783-1799), 2951, matrika narozených
Matrika (1800-1823), 2952, matrika narozených
Matrika (1822-1839), 2953, matrika narozených
Matrika (1840-1907), 2964, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1705-1725), 2946, matrika oddaných
Matrika (1725-1749), 2947, matrika oddaných
Matrika (1749-1764), 2948, matrika oddaných
Matrika (1765-1784), 2949, matrika oddaných
Matrika (1784-1831), 2965, matrika oddaných
Matrika (1832-1858), 2966, matrika oddaných
Matrika (1858-1887), 2967, matrika oddaných
Matrika (1674-1698), 2945, matrika zemřelých
Matrika (1705-1725), 2946, matrika zemřelých
Matrika (1725-1749), 2947, matrika zemřelých
Matrika (1749-1764), 2948, matrika zemřelých
Matrika (1765-1784), 2949, matrika zemřelých
Matrika (1784-1814), 2968, matrika zemřelých
Matrika (1815-1880), 2969, matrika zemřelých
Matrika (1880-1914), 2970, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1749-1799), 2971, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1800-1831), 2972, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1832-1877), 2973, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!