část obce Zadní Zborovice

Identifikace

ICZUJ: 551899
KODCOB: 170194
ID31: 10853
ID32: 10853
GPS: JTSK (Y, X): 795792, 1120483
S-42 (Y, X): 3416130.604, 5467230.649
UTM (Y, X): 416041.1858, 5464904.1900
Šířka/Délka: 49° 19' 51.9052216600", 13° 50' 39.9479028000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZADNÍ ZBOROVICE v r. 1869-1950 obec v okr. Strakonice, od r. 1961 část obce Třebohostice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Hinter-Zborowitz
část obce Zadní Zborovice

Nadřazená místa

obec Třebohostice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!