část obce Strunkovice nad Volyňkou

Identifikace

ICZUJ: 536784
KODCOB: 157171
ID31: 10838
ID32: 10838
GPS: JTSK (Y, X): 794513, 1134435
S-42 (Y, X): 3419195.484, 5453558.008
UTM (Y, X): 419104.8186, 5451237.1180
Šířka/Délka: 49° 12' 30.9018771700", 13° 53' 21.6631429300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRUNKOVICE NAD VOLYŇKOU v r. 1869-1921 pod názvem Strunkovice obec v okr. Strakonice, v r. 1930-1973 obec v okr. Strakonice, 1.1.1974-23.11.1990 část obce Radošovice v okr. Strakonice, od 24.11.1990 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Strunkovice
část obce Strunkovice nad Volyňkou

Nadřazená místa

obec Strunkovice nad Volyňkou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1787-1823), 3891, matrika narozených
Matrika (1796-1849), 3898, matrika narozených
Matrika (1850-1886), 3899, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1787-1823), 3891, matrika oddaných
Matrika (1823-1843), 3901, matrika oddaných
Matrika (1844-1863), 3902, matrika oddaných
Matrika (1863-1908), 3903, matrika oddaných
Matrika (1787-1823), 3891, matrika zemřelých
Matrika (1800-1834), 3904, matrika zemřelých
Matrika (1835-1852), 3905, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1787-1840), 3907, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!