část obce Strašice

Identifikace

ICZUJ: 551775
KODCOB: 156213
ID31: 10836
ID32: 10836
GPS: JTSK (Y, X): 806127, 1133420
S-42 (Y, X): 3407546.358, 5453069.120
UTM (Y, X): 407460.4371, 5450748.4280
Šířka/Délka: 49° 12' 9.1488364620", 13° 43' 46.6708217100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRAŠICE od r. 1869 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Straschitz
část obce Strašice

Nadřazená místa

obec Strašice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matriky (1658-1687), BUBOVICE 1, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!