část obce Lidmovice

Identifikace

ICZUJ: 551741
KODCOB: 074063
ID31: 10828
ID32: 10828
GPS: JTSK (Y, X): 777782, 1140356
S-42 (Y, X): 3436550.854, 5449839.812
UTM (Y, X): 436453.1208, 5447520.4380
Šířka/Délka: 49° 10' 37.9186996800", 14° 7' 41.1202083600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIDMOVICE v r. 1869-1910 osada obce Skočice v okr. Písek, v r. 1921-1930 obec v okr. Písek, v r. 1950 obec v okr. Vodňany, v r. 1961-1971 část obce Krašlovice v okr. Strakonice, od 26.11.1971 část obce Skočice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Lidmovice

Nadřazená místa

obec Skočice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1862), 7203, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!