část obce Láz

Identifikace

ICZUJ: 551660
KODCOB: 140589
ID31: 10810
ID32: 10810
GPS: JTSK (Y, X): 789726, 1119705
S-42 (Y, X): 3422046.654, 5468783.236
UTM (Y, X): 421954.8267, 5466456.1450
Šířka/Délka: 49° 20' 44.9784109400", 13° 55' 31.8112059400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LÁZ v r. 1869 pod názvem Laz osada obce Radomyšl v okr. Strakonice, v r. 1880-1950 obec v okr. Strakonice, v r. 1961-1971 část obce Rojice v okr. Strakonice, od 26.11.1971 část obce Radomyšl v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Laas
část obce Láz

Nadřazená místa

obec Radomyšl

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!