část obce Přešťovice

Identifikace

ICZUJ: 551643
KODCOB: 135267
ID31: 10807
ID32: 10807
GPS: JTSK (Y, X): 787296, 1127759
S-42 (Y, X): 3425493.564, 5461108.253
UTM (Y, X): 425400.3332, 5458784.2880
Šířka/Délka: 49° 16' 38.1369986400", 13° 58' 27.7139012600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘEŠŤOVICE od r. 1869 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Přeschtiowitz
část obce Přešťovice

Nadřazená místa

obec Přešťovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!