část obce Zámlyní

Identifikace

ICZUJ: 551627
KODCOB: 190926
ID31: 10797
ID32: 10797
GPS: JTSK (Y, X): 799208, 1102217
S-42 (Y, X): 3410390.883, 5484907.288
UTM (Y, X): 410303.8008, 5482573.6300
Šířka/Délka: 49° 29' 21.0030616900", 13° 45' 41.3652645400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁMLYNÍ v r. 1869 pod názvem Zamlyní osada obce Předměř v okr. Blatná, v r. 1880 pod názvem Zamlýn osada obce Předměř v okr. Blatná, v r. 1890-1910 pod názvem Zamlýn obec v okr. Blatná, v r. 1921-1950 obec v okr. Blatná, v r. 1961-1971 obec v okr. Strakonice, od 26.11.1971 část obce Předmíř v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Zamlýn
část obce Zámlyní

Nadřazená místa

obec Předmíř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!