část obce Řiště

Identifikace

ICZUJ: 551627
KODCOB: 145793
ID31: 10796
ID32: 10796
GPS: JTSK (Y, X): 796588, 1103511
S-42 (Y, X): 3413156.059, 5483961.161
UTM (Y, X): 413067.8508, 5481627.8890
Šířka/Délka: 49° 28' 51.8334556300", 13° 47' 59.4774738600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘIŠTĚ v r. 1869 pod názvem Říště osada obce Hořovice v okr. Blatná, v r. 1880-1910 pod názvem Říště obec v okr. Blatná, v r. 1921-1950 obec v okr. Blatná, v r. 1961-1971 obec v okr. Strakonice, od 26.11.1971 část obce Předmíř v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Řischt
část obce Řiště

Nadřazená místa

obec Předmíř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!