část obce Metly

Identifikace

ICZUJ: 551627
KODCOB: 093530
ID31: 10794
ID32: 10794
GPS: JTSK (Y, X): 798852, 1100900
S-42 (Y, X): 3410574.424, 5486259.360
UTM (Y, X): 410487.2671, 5483925.1520
Šířka/Délka: 49° 30' 4.8545900960", 13° 45' 49.3807004400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

METLY v r. 1869 pod názvem Metla obec v okr. Blatná, v r. 1880 obec v okr. Blatná, v r. 1890 pod názvem Metlá obec v okr. Blatná, v r. 1900-1950 obec v okr. Blatná, v r. 1961-1971 obec v okr. Strakonice, od 26.11.1971 část obce Předmíř v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Metlá
část obce Metla
část obce Metla / Metlá
část obce Metlí
část obce Metlo
část obce Metly

Nadřazená místa

obec Předmíř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika Navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1983) (1890-1909), Hvožďany 17, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1983) (1892-1920), Hvožďany 18, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!