část obce Nihošovice

Identifikace

ICZUJ: 551520
KODCOB: 104531
ID31: 10776
ID32: 10776
GPS: JTSK (Y, X): 796828, 1136373
S-42 (Y, X): 3417149.087, 5451337.886
UTM (Y, X): 417059.2556, 5449017.9000
Šířka/Délka: 49° 11' 18.0665520700", 13° 51' 42.2289513400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NIHOŠOVICE v r. 1869-1890 pod názvem Nehošovice obec v okr. Strakonice, od r. 1900 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Nehošovice
část obce Nihoschowitz
část obce Nihošovice

Nadřazená místa

obec Nihošovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!