část obce Straňovice

Identifikace

ICZUJ: 551384
KODCOB: 090735
ID31: 10754
ID32: 10754
GPS: JTSK (Y, X): 794919, 1144034
S-42 (Y, X): 3420028.806, 5443985.862
UTM (Y, X): 419937.8025, 5441668.8710
Šířka/Délka: 49° 7' 21.5014305500", 13° 54' 9.6786096400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRAŇOVICE v r. 1869 osada obce Předslavice v okr. Strakonice, v r. 1880-1890 pod názvem Stranovice osada obce Předslavice v okr. Strakonice, v r. 1900 osada obce Předslavice v okr. Strakonice, v r. 1910-1930 osada obce Malenice v okr. Strakonice, v r. 1950 osada obce Malenice v okr. Vimperk, od r. 1961 část obce Malenice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Straňovice
část obce Stranowitz

Nadřazená místa

obec Malenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!