část obce Althof

Identifikace

ID31: 206605
ID32: 107459
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Althof
část obce Favoritenhof
část obce Kvítkův dvůr (Kladné)

Nadřazená místa

část obce Kladen
část obce Kladné

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1591-1601), 2862, matrika narozených
Matrika (1661-1699), 2863, matrika narozených
Matrika (1700-1720), 2864, matrika narozených
Matrika (1721-1746), 2865, matrika narozených
Matrika (1747-1765), 2866, matrika narozených
Matrika (1766-1784), 2867, matrika narozených
Matrika (1785-1799), 2886, matrika narozených
Matrika (1796-1823), 2891, matrika narozených
Matrika (1800-1830), 2887, matrika narozených
Matrika (1823-1857), 2892, matrika narozených
Matrika (1831-1865), 2888, matrika narozených
Matrika (1865-1886), 2889, matrika narozených
Matrika (1886-1903), 2890, matrika narozených
Matrika (1591-1597), 2862, matrika oddaných
Matrika (1676-1699), 2863, matrika oddaných
Matrika (1700-1737), 2893, matrika oddaných
Matrika (1738-1764), 2894, matrika oddaných
Matrika (1765-1784), 2895, matrika oddaných
Matrika (1785-1815), 2898, matrika oddaných
Matrika (1792-1819), 2897, matrika oddaných
Matrika (1820-1843), 2899, matrika oddaných
Matrika (1844-1858), 2900, matrika oddaných
Matrika (1859-1870), 2901, matrika oddaných
Matrika (1870-1885), 2902, matrika oddaných
Matrika (1885-1899), 2903, matrika oddaných
Matrika (1900-1914), 2904, matrika oddaných
Matrika (1914-1931), 2905, matrika oddaných
Matrika (1591-1597), 2862, matrika zemřelých
Matrika (1715-1746), 2906, matrika zemřelých
Matrika (1747-1764), 2907, matrika zemřelých
Matrika (1765-1781), 2908, matrika zemřelých
Matrika (1782-1784), 2909, matrika zemřelých
Matrika (1785-1806), 2919, matrika zemřelých
Matrika (1807-1856), 2920, matrika zemřelých
Matrika (1857-1890), 2921, matrika zemřelých
Matrika (1892-1914), 2922, matrika zemřelých
Matrika (1914-1929), 2923, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1661-1750), 2925, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1700-1750), 2926, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1715-1750), 2927, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1750-1798), 2929, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1750-1800), 2928, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1750-1800), 2928, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1750-1826), 2928, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1801-1878), 2930, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1801-1890), 2934, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1827-1899), 2933, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1879-1890), 2931, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1879-1890), 2932, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!