část obce Libějovice

Identifikace

ICZUJ: 551333
KODCOB: 081957
ID31: 10742
ID32: 10742
GPS: JTSK (Y, X): 774041, 1147935
S-42 (Y, X): 3441236.562, 5442804.965
UTM (Y, X): 441136.9213, 5440488.4560
Šířka/Délka: 49° 6' 51.9041518500", 14° 11' 36.1486820800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBĚJOVICE v r. 1869-1910 pod názvem Libějice obec v okr. Prachatice, v r. 1921-1930 obec v okr. Prachatice, v r. 1950 obec v okr. Vodňany, v r. 1961-1980 obec v okr. Strakonice, 1.1.1981-23.11.1990 část obce Chelčice v okr. Strakonice, od 24.11.1990 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Libějice
část obce Libějovice
část obce Libiejitz

Nadřazená místa

obec Libějovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!