část obce Kuřimany

Identifikace

ICZUJ: 560391
KODCOB: 077674
ID31: 10737
ID32: 10737
GPS: JTSK (Y, X): 788903, 1135761
S-42 (Y, X): 3424930.003, 5452965.232
UTM (Y, X): 424837.0026, 5450644.5840
Šířka/Délka: 49° 12' 14.3445356600", 13° 58' 5.3321008500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KUŘIMANY v r. 1869 pod názvem Kuřímany osada obce Miloňovice v okr. Strakonice, v r. 1880-1890 osada obce Miloňovice v okr. Strakonice, v r. 1900-1910 pod názvem Kuřímeny t. Kuřimany osada obce Miloňovice v okr. Strakonice, v r. 1921 osada obce Miloňovice v okr. Strakonice, v r. 1930-1971 obec v okr. Strakonice, 26.11.1971-31.3.1980 část obce Jinín v okr. Strakonice, 1.4.1980-23.11.1990 část obce Miloňovice v okr. Strakonice, 24.11.1990-31.12.1991 část obce Třešovice v okr. Strakonice, od 1.1.1992 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Kuřimany
část obce Kuřimen
část obce Kuřímeny

Nadřazená místa

obec Kuřimany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!