část obce Cerekvicium Tobiae

Identifikace

ICZUJ: 547913
KODCOB: 042684
ID31: 17879
ID32: 107336
GPS: JTSK (Y, X): 689109, 1136128
S-42 (Y, X): 3523949.216, 5465442.211
UTM (Y, X): 523815.8890, 5463116.4850
Šířka/Délka: 49° 19' 13.1391523700", 15° 19' 39.7785966800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Cerekvicium Tobiae
část obce Horní Cerekev
část obce Horní Cerekvice
část obce Horno-Cerekvicium
část obce Ober-Cerekwe

Nadřazená místa

obec Horní Cerekev

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1686-1758), 3629, matrika narozených
Matrika (1759-1815), 3631, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1784-1828), 3632, matrika narozených
Matrika (1813-1881), 3633, matrika narozených
Matrika (1688-1758), 3629, matrika oddaných
Matrika (1759-1815), 3631, matrika oddaných
Matrika (1784-1832), 3636, matrika oddaných
Matrika (1788-1858), 9057, matrika oddaných
Matrika (1825-1891), 3637, matrika oddaných
Matrika (1892-1928), 3638, matrika oddaných
Matrika (1913-1922), 8997, matrika oddaných
Matrika (1727-1758), 3630, matrika zemřelých
Matrika (1759-1815), 3631, matrika zemřelých
Matrika (1784-1830), 3639, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1822-1914), 3640, matrika zemřelých
Matrika (1831-1903), 3641, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1784-1812), 3642, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1825), 3648, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1830), 3651, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1813-1880), 3645, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1813-1880), 3643, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1813-1881), 3644, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1822-1914), 3652, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1826-1891), 3649, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1829-1865), 3646, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1831-1903), 3653, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1866-1900), 3647, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1892-1928), 3650, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!