část obce Krašlovice

Identifikace

ICZUJ: 536806
KODCOB: 074055
ID31: 10733
ID32: 10733
GPS: JTSK (Y, X): 777628, 1141560
S-42 (Y, X): 3436858.571, 5448665.572
UTM (Y, X): 436760.7127, 5446346.6760
Šířka/Délka: 49° 10' 0.0272759880", 14° 7' 56.9759957300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRAŠLOVICE v r. 1869-1880 osada obce Skočice v okr. Písek, v r. 1890-1930 obec v okr. Písek, v r. 1950 obec v okr. Vodňany, v r. 1961-1971 obec v okr. Strakonice, 26.11.1971-23.11.1990 část obce Skočice v okr. Strakonice, od 24.11.1990 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Kraschlowitz
část obce Krašlovice

Nadřazená místa

obec Krašlovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!