část obce Kraselov

Identifikace

ICZUJ: 551261
KODCOB: 073148
ID31: 10729
ID32: 10729
GPS: JTSK (Y, X): 800359, 1131412
S-42 (Y, X): 3413008.339, 5455803.381
UTM (Y, X): 412920.1938, 5453481.5760
Šířka/Délka: 49° 13' 40.5169587800", 13° 48' 14.2950623800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRASELOV v r. 1869 obec v okr. Strakonice, v r. 1880-1890 pod názvem Krasilov obec v okr. Strakonice, od r. 1900 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Kraselov
část obce Krasilau
část obce Krasilov

Nadřazená místa

obec Kraselov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!