část obce Kocelovice

Identifikace

ICZUJ: 536601
KODCOB: 067571
ID31: 10727
ID32: 10727
GPS: JTSK (Y, X): 794853, 1105552
S-42 (Y, X): 3415139.624, 5482160.212
UTM (Y, X): 415050.6080, 5479827.6730
Šířka/Délka: 49° 27' 54.5625274500", 13° 49' 39.3898606300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOCELOVICE v r. 1869-1950 obec v okr. Blatná, v r. 1961-1973 obec v okr. Strakonice, 1.1.1974-23.11.1990 část obce Lnáře v okr. Strakonice, od 24.11.1990 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Kocelovice
část obce Kocelowitz

Nadřazená místa

obec Kocelovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!