část obce Klínovice

Identifikace

ICZUJ: 551155
KODCOB: 054119
ID31: 10717
ID32: 10717
GPS: JTSK (Y, X): 793352, 1122862
S-42 (Y, X): 3418856.871, 5465185.328
UTM (Y, X): 418766.3430, 5462859.7030
Šířka/Délka: 49° 18' 47.0404146300", 13° 52' 56.4470161900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLÍNOVICE v r. 1869-1910 osada obce Ounice v okr. Strakonice, v r. 1921 osada obce Únice v okr. Strakonice, v r. 1930-1950 obec v okr. Strakonice, od r. 1961 část obce Chrášťovice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Klínovice
část obce Klinowitz

Nadřazená místa

obec Chrášťovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!