část obce Hornosín

Identifikace

ICZUJ: 536369
KODCOB: 044768
ID31: 10707
ID32: 10707
GPS: JTSK (Y, X): 793695, 1103733
S-42 (Y, X): 3416053.982, 5484113.409
UTM (Y, X): 415964.5941, 5481780.0750
Šířka/Délka: 49° 28' 58.2290991900", 13° 50' 23.2974132800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNOSÍN v r. 1869 osada obce Bělčice v okr. Blatná, v r. 1880 pod názvem Horusín obec v okr. Blatná, v r. 1890-1950 obec v okr. Blatná, v r. 1961-1973 obec v okr. Strakonice, 1.1.1974-23.11.1990 část obce Bělčice v okr. Strakonice, od 24.11.1990 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Hornosin
část obce Hornosín
část obce Horusín

Nadřazená místa

obec Hornosín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!