část obce Černíkov

Identifikace

ICZUJ: 560243
KODCOB: 032565
ID31: 10696
ID32: 10696
GPS: JTSK (Y, X): 792526, 1124079
S-42 (Y, X): 3419832.774, 5464084.670
UTM (Y, X): 419741.8483, 5461759.4930
Šířka/Délka: 49° 18' 11.8839427900", 13° 53' 45.5510166000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERNÍKOV v r. 1869 osada obce Droužetice v okr. Strakonice, v r. 1880-1890 pod názvem Černěkov osada obce Droužetice v okr. Strakonice, v r. 1900-1976 osada obce Droužetice v okr. Strakonice, 1.4.1976-31.12.1992 část obce Radomyšl v okr. Strakonice, od 1.1.1993 část obce Droužetice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Černěkov
část obce Černíkov

Nadřazená místa

obec Droužetice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1642-1691), 6859, matrika narozených
Matrika (1692-1732), 6860, matrika narozených
Matrika (1733-1768), 6861, matrika narozených
Matrika (1769-1784), 6862, matrika narozených
Matrika (1784-1805), 6863, matrika narozených
Matrika (1806-1823), 6864, matrika narozených
Matrika (1824-1841), 6865, matrika narozených
Matrika (1842-1853), 6866, matrika narozených
Matrika (1854-1866), 6867, matrika narozených
Matrika (1867-1882), 6868, matrika narozených
Matrika (1883-1899), 6870, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1665-1691), 6859, matrika oddaných
Matrika (1692-1732), 6860, matrika oddaných
Matrika (1733-1768), 6861, matrika oddaných
Matrika (1769-1784), 6872, matrika oddaných
Matrika (1784-1805), 6873, matrika oddaných
Matrika (1806-1836), 6874, matrika oddaných
Matrika (1837-1861), 6875, matrika oddaných
Matrika (1862-1894), 6876, matrika oddaných
Matrika (1714-1732), 6877, matrika zemřelých
Matrika (1733-1768), 6861, matrika zemřelých
Matrika (1769-1784), 6878, matrika zemřelých
Matrika (1784-1805), 6879, matrika zemřelých
Matrika (1806-1838), 6880, matrika zemřelých
Matrika (1839-1866), 6881, matrika zemřelých
Matrika (1867-1899), 6882, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!